8 Ιουν 2010

Let's talk about mitosis

Δαγοβέρτο, μου φαίνεται πως είναι καιρός να μιλήσεις με τον γιό σου.
Ξανακλειδώθηκε στην τουαλέτα.
Και ξέρεις πως σε αυτήν την ηλικία το μόνο που σκέφτεται είναι η μίτωση.

σκίτσο: Alberto Montt


Η ενασχόλιση των σκιτσογράφων με μία είδηση αποτελεί έναν από τους πλέον αξιόπιστους δείκτες σπουδαιότητας της. Και πράγματι, η αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος και οι προοπτικές που διανοίγονται από τις εφαρμογές της μοριακής βιολογίας αποτελούν την συναρπαστικότερη ίσως επιστημονική εξέλιξη πάνω στο γύρισμα του αιώνα.

Τα ζητήματα βιοηθικής που ανακύπτουν είναι πραγματικά πολυδιάστατα, η αυξούμενη όμως παρέμβαση του κράτους και η απαγόρευση πτυχών της θεραπευτικής κλωνοποίησης παραπέμπει περισσότερο στην αντεπανάσταση της καθολικής εκκλησίας παρά σε μία πολιτεία που αναγνωρίζει και προάγει την απροϋπόθετη ελευθερία επιστημονικής έρευνας.

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής λειτουργεί σήμερα ως γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας, παράγοντας ιδιαίτερα αξιόλογο έργο. Ευθύνη όλων μας να μην την αφήσουμε να μετεξελιχθεί σε τάγμα Ιησουϊτών μοναχών, όταν σε κάποια χρόνια αρχίσουν τα ερωτήματα να τίθενται πιεστικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: