4 Απρ 2009

Ευρωεκλογές και Κοινή Αγροτική Πολιτική

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική χρήζει ριζικής μεταρρύθμισης. Παρότι τα τελευταία σαράντα χρόνια συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία της κοινής εσωτερικής αγοράς, σήμερα δεδομένων των σύγχρονων παγκοσμιοποιημένων προκλήσεων, τίθεται επιτακτική η ανάγκη επαναστοχοθέτησης και κατεύθυνσης των κοινοτικών κονδυλίων προς επίλυση πιεστικότερων ζητημάτων.

Με δεδομένο πως το 40% του κοινοτικού μας προϋπολογισμού εξακολουθεί να κατευθύνεται στον γεωργικό τομέα (55δις Ευρώ), είναι εγκληματικά βλακώδες τα χρήματα αυτά να μην τίθενται στην υπηρεσία της ανάπτυξης, αλλά να χρησιμοποιούνται αφενός για την καταπίεση αναπτυσσόμενων αγορών στο εξωτερικό και αφετέρου για την αύξηση της τιμής προϊόντων στο εσωτερικό της ΈΕ. Όπως εφαρμόζεται σήμερα, η Κοινή Αγροτική Πολιτική παράγει αδικίες και στρεβλώσεις: Η επιδότηση εξαγωγικών αγροτικών προϊόντων στρεβλώνει το παγκόσμιο εμπόριο και υπονομεύει την ευημερία τρίτων αναπτυσσόμενων κρατών, καταδικάζοντας τους πολίτες τους (κυρίως αγρότες) σε ένδεια, εξαθλίωση και εκπατρισμό. Δεν είναι επομένως ούτε συνεπές ούτε και έξυπνο να ξοδεύουμε περί τα 2 Ευρώ καθημερινά ανά αγελάδα και κατόπιν να κοπτόμαστε για το λιμό στην υποσαχάρια Αφρική, για την ακρίβεια των τροφίμων και για το κύμα οικονομικών μεταναστών που εκβράζονται στα νησιά μας.

Ενόψει των Ευρωεκλογών του Ιουνίου παραθέτω ορισμένες σκέψεις, τις οποίες αναμένω να υιοθετήσουν οι πολιτικοί εκείνοι που θα διεκδικήσουν την ψήφο μου:


  • Μετατροπή της ΚΑΠ σε Κοινή Πολιτική διατροφικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω της στήριξης νέων στρατηγικών τόσο σε επίπεδο βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης όσο και σε κεντρικό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας.
  • Κίνητρα για την εγκατάλειψη των μονοκαλλιεργειών και την ένταξη σε συστήματα αγρανάπαυσης.
  • Φορολογικός συντελεστής επί της παραγωγής διαμορφούμενος βάσει των παραγόμενων περιβαλλοντικών εξωτερικοτήτων.
  • Αυστηροποίηση ελέγχου των εθνικών καρτέλ προκειμένου να στηριχθεί τόσο το εισόδημα των αγροτών όσο και η καταναλωτική δύναμη των Ευρωπαίων πολιτών.
  • Στήριξη του ελεύθερου εμπορίου και απελευθέρωση της γεωργικής παραγωγής παγκοσμίως στα πλαίσια του ΠΟΕ με άμεση επανέναρξη των Doha Rounds.
  • Επιπλέον βάρος στον έλεγχο των ποιοτικών προδιαγραφών, την αυτάρκεια και αειφορία της Ευρωπαϊκής γεωργίας και όχι σε πολιτικές dumping εις βάρος τρίτων κρατών.
  • Κατάργηση της θέσης του Επιτρόπου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και διαμερισμός των αρμοδιοτήτων του στις κατά περίπτωση υπηρεσίες προστασίας του καταναλωτή, εξωτερικών σχέσεων, περιβάλλοντος και ανάπτυξης των περιφερειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: