20 Ιουλ 2008

Κούταβος Δεσμώτης

Ακόμα δεν έχω καταλήξει για το αν το Canis Libertatis αποτελεί παράπλευρη απώλεια ή κατά φαντασίαν εχθρό στον πόλεμο λογοκρισίας του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Συγκεκριμένα η πρόσβαση τόσο στον παρόντα ιστότοπο όσο και σε όλα τα ιστολόγια που φιλοξενούνται από το blogger.com καθίσταται αδύνατη από την αίθουσα υπολογιστών μιας στρατιωτικής μονάδας.


Η φαιδρά πορτοκαλέα αντιθέτως ανθίζει όταν ο χρήστης επιχειρήσει να επισκεφθεί σελίδες ροζ ή φαιοκόκκινου περιεχομένου. Εκεί είναι που για κάποιο περίεργο λόγο οι άμυνες του συστήματος πέφτουν στο ναδίρ. Αρκούμαστε στο να μοιραστούμε με το ευάριθμο αναγνωστικό μας κοινό το αιτιολογικό που μας πετάει το χαζοκούτι κάθε φορά που επιχειρούμε πρόσβαση. Απολαύστε υπεύθυνα:

ΓΕΣ Υπηρεσία Ελέγχου Περιεχομένου
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο ζητούμενο URL
________________________________________
Η πρόσβαση στην σελίδα:

http://canislibertatis.blogspot.com/

από την διεύθυνση IP: xx.x.xx.xx δεν επιτρέπεται για τον εξής λόγο: pornges

Η διεύθυνση IP, ημερομηνία, ώρα και ζητούμενο URL έχει καταγραφεί.

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στη συγκεκριμένη σελίδα επειδή περιέχει ή έχει θεωρηθεί ότι περιέχει περιεχόμενο το oποίο δεν είναι κατάλληλο.